Đây là Mr. Gay Brazil 2008  Marcos Grabowski. Anh là người đại diện cho Brazil trong cuộc thi Mr. Gay International 2009 diễn ra tại Los Angeles, USA