Không hề có chất nữ tình . Đứng riêng ra họ vẫn là những anh chàng rất đẹp trai và hút nữ giới. Khi họ đứng bên nhau toát ra sự mạnh mẽ và khiến người khác thấy không ai xứng với người kia hơn đối phương,điêu đó khó có thể phủ nhận nhỉ ?

3r

4aed4e5ah7c5099e9d148690

4aed4e5ah70eba29eb303-1

7

2umjam

12r

9r

08_nghkr

7r

9r

 13r

 75756-pic-6 75756-pic-4 14_nghkr 20_nghkr 75756-pic-18 6437176 8060845_233342770_nghkr_2 8060845_233343734_nghkr 8060845_233346649_nghkr_2

BBfgfdh

BB4ee1e1c242

ap_20100302055043377

19674648_231018267_nghkr_2 8060845_235299677_nghkr

BBf2f2ebf1ec86c

BB929e16a1638

BB9e5afdda43

BBsdsf

ee5450c3ea93524bb219a840 LQ10 hrsgffzg5 gggggnn1

fhss-1

ef8d69f4c091f005bd310951 LQ11 w3gr7

SSsutu

p_large_zpzx_134438k206095_nghkr

tumblr_lq3fjfOh8Y1qbxhq6o1_500_large