*Tên: Tawin Yavapolkul 
* Nickname: Win 
* Nghề nghiệp: Model and Actor 
* Năm sinh: 20/7/1985
* Chiều cao: 175cm (5’9)
* Chòm sao: Cancer
* Marital Status: có một mối quan hệ
* Tôn giáo: Đạo Phật
* Học vấn: cử nhân đại học Kasetsart
* Năng khiếu: hát