Wang Zixuan. 
DOB: 13 Feb 1984 
Hometown: Shenyang, China.
prince x-40-tile
prince x-35 prince x-33 prince x-28-tile prince x-21 prince x-14 4aed4e5ah8d01881bf0df 4aed4e5a45311e2c231bc&690-tile 4aed4e5a454a234e1e9d0&690 (1)-1-tile 4aed4e5a453cc90ccb99f&690-1 1-3-tile 0
Liu Qi’s blog : http://j0ker67.blog.163.com
3-3-tile 4aed4e5ah620e1b6fa288-tile 4aed4e5ah70119a909cc2&690-tile 10_nghkr-tile 61622548x86718c9cbd27&690 5702964503135357218-tile apartment apartment1 apartment2 BBkthr-tile brush teeth1-tile fd55BB-tile larg_37-tile naked1 naked5-tile naked7-tile rollercoaster2-tile underwear2 wangzixuanampampliuqi2-tile
Sau khi xem tất cả những hình ảnh đáng yêu của couple dễ thương Wang & Liu, rất buồn khi phải nói rằng, họ thực sự chia tay vào đầu năm nay!

Tuy nhiên, từ entry mới nhất của Wang Zixuan, có vẻ như rằng anh đã tìm thấy một tình yêu mới tên là “Liu He”.Chúng ta nên hy vọng Liu Qi cũng tìm được một ai đó mà yêu anh nha^^ liu he

Wang, với bf mới của mình “, Liu He”