takumikunseries3cover

Vào năm thứ 3 tại Shido Gakuen,  Takumi có một bạn cùng phòng mới là  Misu Arata. Gii có phòng riêng của mình cho vị trí chủ tịch hội học sinh. Nhưng giờ đây, anh đã làm cho khoảng cách giữa mình và Takumi ngày một xa cách, thậm chí anh đã yêu cầu Takumi không được đến gần anh mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Điều này đã làm cho Takumi rất đau khổ và  chứng bệnh sợ chạm vào những người khác của   Takumi  trở lại một lần nữa.  Chính xác, những gì đang xảy ra với cả hai?

Full movie: