0812261023205d981b6814fb91

Vì đã quá nổi tiếng (từ lâu) nên chắc hẳn mọi người đều đã biết nhỉ. J.Law gọi Kirio là ” tiểu mĩ nhân ” và anh bảo dù ở góc độ nào tiểu mĩ nhân cũng xứng với danh xưng . Thật là ngọt ngào phải không ?

Đây là seme J.law:

2f6ffbc59869f0d739db49b6 269122_248799165135881_100000173989619_1191750_6960357_n 403166_333956503302240_173748075989751_1079245_1332413297_n 403166_333956509968906_173748075989751_1079246_853327475_n 74052971 3465777874_3a603954b0_z large_e8q9_24771j206096 large_yclh_5682j200056

Và đây là uke Kirio:

ertertret fdgdfgx hhhhhhhhhhh KIRIOH kiro6 qqqqqqqqqx rrrrrrrrdddddd werwerwer wwwwwb

Couple này chuẩn quá nhỉ^^

3 3d709df48eb4e401bc3109a 4 5 7 8 10 12 222 941D1806C962CFC950E409CBCF65F2E8_800 9223bf22f76c97e9d7cae28a-1 156610_173786199319272_173748075989751_433440_4203960_n 251464_1730370267722_1492443602_31339918_6888286_n 255951_1377823783101_1757097091_638743_2787289_o 270936_251828614832936_100000173989619_1209759_4193891_n 312899_265502813480943_173748075989751_869984_1175454413_n 422622_244341748985459_100002289062391_532848_471799101_n 13990651-1 13990692-1 1333000531-590jlaw-kirio-chiriin 3463751787_889f59da0d_z 3463752057_4be02b1fd0_z 3463754729_2b9326411c_z 3463755231_c878cf1eb0 3464569776_30c80b2c4e_z 3464573752_66f35e4bf3 3464985331_4bdc15bc0f 55271238813373 1699545909379430979 ATT687998 (1) ATT687998 Beauty-2 large_k50s_63202e206107 large8du15219a132094zz7 loloxiaohui losch13